Vil du have mere overskud i hverdagen?

medarbejderudvikling og lederudvikling

Din hjerne er fantastisk!

Den rummer næsten uendeligt meget potientiale for udvikling. Mindgrowth er baseret på viden om, at dine tanker påvirker din hjerne – og din hjerne påvirker dine tanker.

De tankebaner, du har, kan ændres, så din hjerne påvirker din krop, din trivsel og følelse af glæde med gode signalstoffer. Signalstofferne kan både have positiv og negativ effekt på dit velbehag og dine følelser. Det er den effekt, vi heldigvis kan lære at påvirke gennem træning.

Med indsigt i, hvad der bringer lige præcis dine tankemønstre i den rigtige retning, kan du få en opadgående spiral, og på sigt stoppe den nedadgående spiral og de opslidende tanker. Det kan f.eks. være bekymringer, der går i selvsving.

Den bedste læring kender hjernens behov

Hos os arbejder vi ud fra, at tankerne skal have passende forstyrrelser for at kunne ændres. En hjerne, der er overloaded med for meget nyt på en gang, har svært ved at udvikle sig. Derfor skal udfordringerne ske i passende doser med et sprog, der bidrager til det, der skaber ro og overblik. Du bliver ikke talt efter munden, men oplever respekt for, at de problemer, du oplever, har en logisk og forståelig oprindelse. De spørgsmål, vi stiller dig, og den viden, vi præsenterer dig for, er kærligt forstyrrende og seriøs – med humor og glimt i øjet.