mind growth

Teamudvikling på arbejdspladsen

Teamudvikling på arbejdspladsen - Spil hinanden bedre

Både Elise Breinholt og Ulla Højer har et fantastisk overblik over de behov, jeres team har, og hvad der skal til for, at teammedlemmerne kan begynde at spille hinanden både bedre og mere tilfredse i dagligdagen. Det giver meget mere trivsel.

Vi skaber tilpassede kursusforløb i både kortere og længerevarende projektforløb, hvor alle medarbejdere får ny læring og inspiration. Men vi nyder også at give et inspirationsoplæg om aftalte emner på en kort workshop.

Det ligger os på sinde, at der er høj faglighed, humør og gode læringsteorier i alt, vi leverer.

Vi har faciliteret længerevarende samarbejdsprojekter med teamudvikling på arbejdspladsen med et stort antal deltagere over tid hos bl.a.:

  • Danske Bank
  • SparNord
  • Sydbank
  • Københavns Kommune / Byens Drift
  • Københavns Kommune / dagplejen
  • Københavns Kommune / De bemandede Legepladser
  • ARC / Affald plus
  • ARC / Mentor uddannelse
  • ARC / Trivsel og kommunikation for ledere og medarbejdere
  • Vestegnens Politi / efteruddannelse

Gennem de sidste 6 år har 21 hold i Teknik & Miljø Forvaltningen/KK gennemført 6 dages grunduddannelse i projekt Green Team.
Projektet har haft fokus på samarbejde på tværs i de udsatte byområder. Medarbejderne bliver klædt på til at møde borgerne på gaden, skabe udvikling i deres teams og professionel adfærd i forhold virksomhedens image. Uddannelsen er skræddersyet efter kundens behov, og vi oplever meget engagerede og læringsparate medarbejdere, der kvitterer med kursusglæde, highfives og ind imellem et afskedskram. Bølgelængden er god, og vi udvikler løbende implementeringseffekten. Vi har med lignende succes uddannet medarbejdere på mange andre områder både i private og offentlige virksomheder bl.a. genbrugspladser, boligselskaber, dagplejen og administrative funktioner

Reference: Inge Lilje Mærsk Guldberg Projektleder Teknik- & Miljø forvaltningen Københavns Kommune Mobil 4049 4266 E-mail cx37@tmf.kk.dk

om underviserne

Vi er to supererfarne kursusudviklere og undervisere, der løbende holder os ajour. Vi får gode evalueringer og sender gerne både CV, kundeliste og referencer.

Vi kommer gerne til et møde, hvor vi kan inspirere til fleksibel medarbejderudvikling i jeres teams – helt uforpligtende.

Elise Breinholt

+45 23 35 23 31
Tidligere leder på 3 årig videregående uddannelse Stifter af Breinholt ApS og medstifter af Breinholt & Højer
10984111_103829796633423_3311317975101099813_n-200x300

Ulla Højer

+45 30 46 60 04
Har stor anciennitet fra den finansielle sektor Stifter af HH konsulenterne og medstifter af Breinholt & Højer