Resiliens & balance

Bliv mere robust og i stand til at sige til og fra!

”Få træning af og indsigt i de faktorer i din tænkning, der giver overskud til at gå andre veje under pres, og som gør dig bedre til at skabe den rette balance mellem handlekraft og prioritering”

Kursus der giver bedre:

 • håndtering af hverdagens krav og forventninger gennem tankesortering og prioritering af tidsressourcen.
 • mental balance ved at kunne målrette og bruge egne bekymringer konstruktivt, så de ikke bliver til opslidende tankespind og nedadgående mentale spiraler.
 • udfordring af egne tankemønstre og overbevisninger for at opnå overskud og evne til at kende forskel på det, der er inden for kontrol og indflydelse – og det, som er virkelighedens vilkår.
 • mulighed for at undgå at tage ting personligt og få placeret det, der driller, der hvor det hører til.
 • kendskab til egne mentale præferencer og inputs grænser.

”Mød modstand uden at knække”

Den enkelte får indsigt i, hvordan man:

 • kan rekonstruere sin tankegang, så amygdala kke hele tiden bliver aktiveret
 • får styr på sine bekymringer, så de ikke bliver til opslidende tankespind og en nedadgående mental spiral.
 • styrer input, så de holder sig indenfor håndteringsområdet.
 • sorterer sine tanker og får styr på prioriteringen i tidressourcen, mængden af opgaver og egen energi.
 • træner sin evne til at kende forskel på det, der er inden for kontrol og indflydelse – og det, som er virkelighedens vilkår.
 • undlader at tage ting personligt og får placeret det der, hvor det hører til.
 • skifter perspektiv og får andre synsvinkler på sine og andres udfordringer.

Din virksomhed får medarbejdere:

 • der ved, hvordan de opbygger mental robusthed, bliver mere engagerede – men også bliver bedre til at sige fra, når det er nødvendigt.
 • med lavere stresstærskel gennem forandringer i stedet for modstand.
 • der kan bruge deres styrker mere effektivt.
 • der stille flere spørgsmål på den fede måde og positivt udfordrer dig som leder.
 • der kan se tingene fra flere vinkler og får en mere objektive tilgang.
 • der kan kende forskel på rettidig omhu og energidrænende skepsis.
 • med færre stresssygemeldinger på længere sigt.

Hvem deltager:

Dette forløb er for dem, der trænger til mere robusthed i hverdagen, og som er blevet lidt mentalt tyndslidte af mange opgaver, deres egen pligtfølelse og engagement. Det kan også give flere ressourcer i de sammenhænge, hvor et manglende flow i samarbejdet har gjort den mentale tærskel lavere.

Dette er ikke et kursus for stresssyge. Men det vil give dine medarbejdere mange værktøjer til at undgå den mentale stress, der slider på helbredet.

2-3 dages kursus /workshopsmed høj lærings- og implementeringseffekt. Indlæg veksles med øvelser, refleksion og empatiske udfordringer. Vores tilgang gør dagene spændende, og der indgår humør og et glimt i øjet, der giver et godt læringsmiljø. Der er mulighed for at inddrage brugen af målrettede rollespil

Alle vore kurser eller workshops tilrettes din virksomheds behov og virkelighed. Ved et indledende møde aftaler vi leverancen mere præcist, så indsatsen bliver så målrettet som muligt.