Growth mindset

Sæt tankerne fri til forandring og til ny læring!

”Med træning og indsigt i de faktorer i din tænkning, der giver et growth mindset, bliver du bedre til at tackle forandringer og få ny læring”

Nyt kursus, der giver mere:

 • forståelse for, hvordan tankerne kan skabe barrierer for læring og udvikling – og hvordan du indstiller tankesættet, så det bliver mere frit og læringsparat.
 • lyst til at bidrage til en positiv og fremadrettet kommunikation og adfærd, der skaber en lærende virksomhedskultur.
 • engagement og drivkraft, så du kan få din styrker bedst i spil, der hvor det gør den største forskel.
 • udvikling af relationer, der virker inspirerende og skaber nytænkning

Growth mindset

Med træning og indsigt i de faktorer i din tænkning, der giver et growth mindset, bliver du bedre til at tackle forandringer og få ny læring”

Den enkelte får indsigt i, hvordan man:

 • bruger sine styrker bedst til læring
 • kan udfordre egne begrænsende mentale strategier
 • møder forandringer mere åbent
 • er mere læringsparat
 • stiller spørgsmål, som retter sig mod muligheder og løsninger
 • kan håndtere indvendinger
 • giver god feedback
 • får fordele ud af at dele viden
 • skaber god læringskultur

Din virksomhed får:

 • en bedre læringskultur i stedet for kompetencebekymringer
 • mere flow gennem forandringer i stedet for modstand
 • empowerment i stedet for begrænsende tænkning
 • fed feedback-strategi i stedet for kritik
 • mulighedskultur i stedet for problemfokus
 • videndeling i stedet for intern konkurrence

Hvem deltager:

Dette forløb er for dem, der har brug for mere mod og dagligt overskud til personlig læring og udvikling. Det virker som en positiv booster på dem, der er lidt forandringstrætte.

2-3 dages kursus/workshop med høj lærings- og implementeringseffekt. Indlæg veksles med øvelser, refleksion og empatiske udfordringer. Vores tilgang gør dagene spændende, og der indgår humør og et glimt i øjet, der giver et godt læringsmiljø. Der er mulighed for at inddrage brugen af målrettede rollespil

Alle vores kurser eller workshop tilrettes din virksomheds behov og virkelighed. Ved et indledende møde aftaler vi leverancen mere præcist, så indsatsen bliver så målrettet som muligt.