Creativity booster

Du har allerede mulighed for at skabe kreative tanker. Lær at navigere i tankernes dimensioner!

”At blive mere kreativ handler dybest set om at kunne navigere i de forskellige dimensioner, du allerede har i dine tanker og i din hjerne!”

Bliv langt mere kreativ!
Lær metoder og principper, der frigør dine tanker til nytænkning, mønsterbrud og en palette af løsninger.
Få indsigt i, hvordan du kan stoppe de tankemønstre, der gør dig mindre kreativ
– og mindre fri

Den enkelte får indsigt i, hvordan man:

 • gør kreativitet til en naturlig del af hverdagen
 • udfordrer sit tankesæt og opdager egne begrænsninger
 • skifter perspektiv i sine tanker og derved opdager en uendelighed af nye løsninger, idéer og muligheder
 • med de rigtige spørgsmål kan sætte både sine egne og andres tanker fri og skabe nye retninger
 • kan forøge sine egne og andres forestillinger om, hvor mange løsningsmuligheder, der i virkeligheden er
 • med leg og nye input kan skabe flere nye forbindelser og få endnu flere idéer
 • ved hjælp af metoder og rammer bliver i stand til at bryde de selvsamme rammer
 • tackler frustrationsfaserne, når man er på ”dybt vand”, og der ikke findes facit
 • frigør sig fra egne indre regler og opdager mange nye vinkler

Din virksomhed får:

 • mere kreative medarbejdere, der har fået et boost, og med tiden vil få mange flere idéer
 • en mere ”besværlig” medarbejder, der tør udfordre den måde, I gør tingene på
 • mere fri tænkning i jeres kultur
 • bevidsthed om, at facts og viden er forenelige med nysgerrige og legende tilgang til arbejdsgange
 • mulighedskultur i stedet for problemfokus 

2-3 dages kursus/workshop med høj lærings- og implementeringseffekt. Indlæg veksles med øvelser, refleksion og empatiske udfordringer. Vores tilgang gør dagene spændende, og der indgår humør og et glimt i øjet, der giver et godt læringsmiljø. Der er mulighed for at inddrage brugen af målrettede rollespil.

Alle vores kurser eller workshops tilrettes din virksomheds behov og virkelighed. Ved et indledende møde aftaler vi leverancen mere præcist, så indsatsen bliver så målrettet som muligt.